1 năm có bao nhiêu tuần, quý, ngày? Cách tính như thế nào?

Câu hỏi 1 năm có bao nhiêu ngày hầu như ai cũng có thể trả lời ngay lập tức. Tuy nhiên với câu hỏi 1 năm có bao nhiêu tuần, quý, tháng thì không phải ai cũng trả lời được ngay. Cùng ymsphilly.com tìm hiểu câu trả lời chính xác trong bài viết sau đây nhé!

I. Một năm có bao nhiêu tuần?

1 năm có 52 tuần và 1 ngày đối với năm không nhuận

Tuần là một đại lượng về thời gian quy định 7 ngày làm 1 tuần. Một tuần gồm có 7 thứ  là Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy và Chủ nhật.

Vì 7 ngày là 1 tuần. Vậy nên:

 • Với năm không nhuận (365 ngày) thì số tuần là 365/7 = 52 tuần và 1 ngày.
 • Với năm nhuận (366 tuần) thì số tuần sẽ là 366/7 = 52 tuần và 2 ngày.

II. Một số câu hỏi khác

1. 1 năm có bao nhiêu ngày?

1 năm có 365 ngày đối với năm không nhuận
 • 1 năm có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có 365 ngày có 366 ngày đối với năm nhuận. Cứ 4 năm không nhuận thì sẽ có 1 năm nhuận. Năm nhuận là năm mà tháng Hai có 29 ngày.
 • Lý do tồn tại năm nhuận và ngày nhuận là dựa trên chu kỳ của trái đất quanh mặt trời. Theo lịch dương, một năm sẽ tương ứng với một chu kỳ duy nhất, đó là 365 ngày. Dựa trên kết quả thực tế, chu kỳ này sẽ không được hoàn thành trong 365 ngày.
 • Thay vào đó, Trái đất sẽ cần thêm 5 giờ 48 phút và 46 giây để hoàn thành một vòng. Nếu cộng lại, khoảng thời gian 4 năm vắng mặt trở thành 1 ngày, ngày 29 tháng 2. Ngày 29 tháng 2 là một năm nhuận với 366 ngày.

2. 1 năm có bao nhiêu quý?

1 năm có 12 tháng và 1 quý có 3 tháng nên 1 năm sẽ có 4 quý. Được quy định như sau:

 • Quý 1: Bắt đầu từ đầu tháng 1 đến hết tháng 3.
 • Quý 2: Bắt đầu từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6.
 • Quý 3: Bắt đầu từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9.
 • Quý 4: Bắt đầu từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12.

3. Một năm có bao nhiêu giờ?

1 năm có 8760 giờ
 • Một năm bình thường sẽ có 8760 giờ. Cụ thể là 1 ngày sẽ có 24 giờ và ta sẽ lấy 24 giờ đó nhân với 7 ngày thì ra 168 giờ. Ngoài ra, 168 giờ ở đây sẽ tương ứng với 1 tuần có 168 giờ.
 • Một năm nếu tính theo lịch dương sẽ có 52 tuần 1 ngày. Vì vậy tính ra được 168 giờ nhân với 52 tuần đó sẽ ra được con số 8736 giờ.
 • Tiếp đó, bạn cộng thêm với 24 giờ của 1 ngày dư sẽ ra là 8760 giờ. Còn đối với năm nhuận, ta sẽ phải cộng thêm 5,8 giờ nữa. Như vậy năm nhuận sẽ có 8765,8 giờ.

4. Một năm có bao nhiêu phút?

 • Một năm không nhuận sẽ có 525.600 phút. Cụ thể là một giờ sẽ có 60 phút, 1 ngày có 24 giờ. Lấy 60 x 24 sẽ có được 1440 phút, tương ứng với thời gian 1 ngày.
 • Còn 1 năm không nhuận sẽ có 365 ngày. Vậy lấy 1440 phút vừa tính được nhân với 365 ngày, ta sẽ có được kết quả là 525.600 phút. Còn đối với năm nhuận, sẽ phải cộng thêm với 348,8 phút nữa. Vậy năm nhuận sẽ có 525.948,8 phút trong một năm.

5. Một năm có bao nhiêu giây?

 • Một năm không nhuận sẽ có 31.536.000 giây. Cụ thể 1 phút có 60 giây, vậy bạn lấy 60 giây nhân với 525.600 phút và bạn sẽ có được kết quả là 31.536.000 giây.
 • Còn đối với năm nhuận bạn sẽ cần phải cộng thêm 20.926 giây nữa. Như vậy năm nhuận sẽ có 31.556.926 giây trong một năm.

Thông qua bài viết trên, ắt hẳn các bạn đã biết chính xác 1 năm có bao nhiêu tuần và cách tính 1 năm bằng bao nhiêu giờ, giây, phút, quý… Nếu còn bất kỳ vấn đề thắc mắc nào hãy comment xuống phía dưới bài viết để được giải đáp nhé!